AGREGA NEDİR

AGREGA SINIFLANDIRMASI Agregalar Genel olarak; Doğal agregalar,İşlenmiş agregalar ve yapay agregalar olarak sınıflandırılır. DOĞAL AGREGALAR Çakıl ve Kum doğal agrega olup ocak ve dere malzemelerinin tipik bir örneğidir.Kum ve çakılın bir arada bulunduğu malzemelere tüvanan agrega denir. Genellikle derelerden eski dere yataklarından oluşan kum ocaklarından,denizden,ova,teras ve çöllerden sağlanır.Deniz Kumu temiz ve homojen olmasına rağmen içinde […]