yol malzemesi


yol malzemesi

Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş malzemeyle plentmiks alttemel yapılması ve nakli (herşey dahil) (ocaklar yükleniciye ait) ton 105,000.00
Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş malzemeyle plentmiks temel yapılması ve nakli (herşey dahil) (Ocaklar yükleniciye ait) ton 65,000.00
Ocak taşından istenilen tiplerde konkasörle kırılmış ve elenmiş Asfalt mıcırı temini, yıkanması ve nakli ile herşey dahil (Ocaklar yükleniciye ait) m3 4,900.00
Her türlü inşaat temellerinde (köprüler hariç) kuruda veya suda demirsiz beton (herşey dahil) (min C 14/18 ) m3 250.00
Orta refüj ve yarma hendeklerinin beton ile kaplanması (herşey dahil) (min C20/25) m3 950.00
Her açıklıktaki kutu menfezlerde kuruda veya suda her doz ve sınıfta demirli beton (betonarme demiri hariç, herşey dahil) ( min C25/30) m3 1,150.00
Her ebattaki rögar cidar, radye ve kapaklarında kuruda veya suda her doz ve sınıfta demirli beton (betonarme demiri hariç , herşey dahil) (min C25/30) m3 100.00